Voldum Kirkehus

Voldum Kirkehus, som blev indviet i maj 2014, er nu den dejlige ramme om en lang række aktiviteter i vores sogne: Sangaftener, sangformiddage, filmforestillinger for børn og voksne, læsegruppe, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandweekend, voksenkor, foredrag, musikaftener…

Se fotos fra de mange aktiviteter i Fotogallerier. Læs om de kommende arrangementer her på hjemmesiden og i kirkebladet.

Udover at være rammen for ovennævnte aktiviteter, er Voldum Kirkehus også en levende arbejdsplads for graverne og kirkernes øvrige personale. Og huset benyttes også af foreninger, dagplejen, sundhedsplejen mm.

 

Adresse:
Voldum Kirkehus
Sophie Amalie Vej 2B, Voldum
8370 Hadsten

Henvendelse og booking ang. Voldum Kirkehus til Kirsten Bonde (41 60 60 59)

For brug af Voldum Kirkehus har menighedsrådet udarbejdet disse vedtægter.