Voldum-Rud Menighedsråd

Vores pastorat består af to sogne, Voldum Sogn og Rud Sogn. Frem til 2004 fungerede de som to selvstændige menighedsråd, men fra 2004 blev de to menighedsråd sluttet sammen til ét. De 7 pladser er fordelt med 4 repræsentanter fra Voldum Sogn og 3 repræsentanter for Rud Sogn. Desuden er sognepræsten medlem af menighedsrådet.

Dette menighedsråds periode udløber den 28. november 2020, og et nyt råd skal vælges i 2020. Der holdes et orienteringsmøde i maj og en såkaldt valgforsamling i september. Det nye råd starter sin periode 29. november 2020, første søndag i advent.

Se resultatet af Valgforsamlingen 15. september 2020.

Det nuværende menighedsråd, der tiltrådte 27. november 2016, ser således ud:

Voldum-Rud Menighedsråd 2016-2020

Fra venstre:
Lone Jennert
Kirsten Bonde
Anni Kondrup
Benedicte Schmidt Larsen (næstformand/kasserer)
Anette Leth (suppleant)
Finn Paulsen (erstattet i februar 2020 af Anne Hornbæk Thomsen)
Gert Torstensson (formand/kontaktperson/kirkeværge)
Desuden er Jørn ”Maske” Pedersen medlem.

Suppleanter er Anette Leth, Anne Hornbæk Thomsen (indtrådt i rådet i februar 2020) og Jannie Abraham.

Se kontaktoplysninger på medlemmerne.

Ingen begivenheder fundet.