Voldum-Rud Menighedsråd

Vores pastorat består af to sogne, Voldum Sogn og Rud Sogn. Frem til 2004 fungerede de som to selvstændige menighedsråd, men fra 2004 blev de to menighedsråd sluttet sammen til ét. De 7 pladser er fordelt med 4 repræsentanter fra Voldum Sogn og 3 repræsentanter for Rud Sogn. Desuden er sognepræsten medlem af menighedsrådet.

Dette menighedsråds periode udløber den 28. november 2020. På valgforsamlingen den 15. september 2020 blev nedenstående personer valgt til menighedsrådet i Voldum-Rud for den kommende periode på 4 år:

Voldum Sogn
Gert Gjevnøe Torstensson, Agnete Alexandra Berner, Anne Hornbæk Thomsen og Uffe Anton Pedersen
Stedfortræder: Anette Markmann Leth

Rud Sogn
Helene Strunge Henriksen, Benedicte Schmidt Larsen, Kirsten-Marie Bonde
Stedfortræder: Anni Kruse Kondrup

Desuden er sognepræst René Høeg medlem af menighedsrådet.

Det nye menighedsråd afholder konstituerende møde onsdag den 18. november 2020 og tiltræder Første søndag i advent, søndag den 29. november 2020.

Det nuværende menighedsråd, der tiltrådte 27. november 2016, ser således ud:

Voldum-Rud Menighedsråd 2016-2020

Fra venstre:
Lone Jennert
Kirsten Bonde
Anni Kondrup
Benedicte Schmidt Larsen (næstformand/kasserer)
Anette Leth (suppleant)
Finn Paulsen (erstattet i februar 2020 af Anne Hornbæk Thomsen)
Gert Torstensson (formand/kontaktperson/kirkeværge)
Desuden er Jørn ”Maske” Pedersen medlem.

Suppleanter er Anette Leth, Anne Hornbæk Thomsen (indtrådt i rådet i februar 2020) og Jannie Abraham.

Se kontaktoplysninger på medlemmerne.

Ingen begivenheder fundet.