Kirkerne i Voldum og Rud Sogne

Voldumområdet har to dejlige kirker.

Voldum Kirke er en stor og flot slotskirke beliggende midt i byen, bygget i 1606 af Clausholm Slot, mens Rud Kirke er en lille og hyggelig, beliggende kirke ude på den åbne mark, bygget i 1100-tallet ved hjælp af egnens bønder og håndværkere.

Det er meget “kirkerum” til så lille en befolkning – og det er meget historisk arvegods!

Derfor forsøger viat bruge kirkerummene så godt og varieret som muligt, så alle aldre kan komme til at holde af dem og føle sig hjemme. Kirkernes mure og sjæl overbringer os utallige menneskers bønner og længsler gennem tiderne, Guds velsignelsesord om fred mellem og i os mennesker – og meget, meget mere. Det lægger op til fortælling, drama, sang og musik af mange forskellige slags, meditative stunder og masser af dejlige gudstjenester, festlige bryllupper og konfirmationer, – og gode afskedsstunder.

Gudstjenester og kirkens mange tilbud
I de to kirker kan du nyde og opleve meget forskellige gudstjenester de fleste søndage og alle helligdage, og der afholdes i årets løb mange “anderledes” gudstjenester: Familiegudstjenester, børnegudstjenester, høstgudstjeneste, friluftsgudstjeneste, musikgudstjenester og også andre gudstjenester, hvis det ønskes, og hvis vi har en god lejlighed til det. Og en efterhånden god tradition er den årlige pilgrimsvandring i foråret, hvor vi “giver evangeliet ben at gå på”. Under Fotogallerier kan du følge med i kirkens liv.

Voldum Sogn og Rud Sogne er to små sogne med hhv. 947 og 324 indbyggere. Det er ikke mange mennesker til to kirker, hvoraf den ene har plads til mere end 200 mennesker. Tomme kirkebænke kan du ikke undgå undtagen ved ganske særlige lejligheder, men lad dig ikke forskrække af det. Det er vilkårene i små sogne med store kirker. Det levende og fællesskabet er her – både i kirkerne og i de forskellige måder vi er kirke her på stedet.

Fra december 1994 frem til sin afsked i starten af 2016 var Anne-Marie Damsgaard Ditlev sognepræst i Voldum og Rud. Den 1. juli 2017 blev Lise Uhrskov ansat som sognepræst i Voldum og Rud Sogne. Lise Uhrskov fratrådte sit embede i august 2019. Indtil en ny sognepræst bliver ansat, passes embedet af sognepræst Mette Krabbe, Ødum-Hadbjerg Sogne – se nærmere her.

Voldum Kirkehus, som blev indviet i maj 2014, er den dejlige ramme om en lang række aktiviteter i vores sogne.

Til forsiden

 

Kirkebilen

Kirkebilen er gratis og kan benyttes ved gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Ring til Karins Taxa86 98 35 70
Ring i god tid og opgiv adresse, kirke og kirketid.

De søndage, der ikke er gudstjeneste i vores egne to sogne, er I meget velkomne til at tage kirkebilen til et af de andre sogne i Favrskov Provsti.