Kirkerne i Folkekirken Voldum-Rud

Voldumområdet har to dejlige kirker.

Voldum Kirke er en stor og flot slotskirke beliggende midt i byen, bygget i 1606 af Clausholm Slot, mens Rud Kirke er en lille og hyggelig, beliggende kirke ude på den åbne mark, bygget i 1100-tallet ved hjælp af egnens bønder og håndværkere.

Det er meget “kirkerum” til så lille en befolkning – og det er meget historisk arvegods!

Derfor forsøger viat bruge kirkerummene så godt og varieret som muligt, så alle aldre kan komme til at holde af dem og føle sig hjemme. Kirkernes mure og sjæl overbringer os utallige menneskers bønner og længsler gennem tiderne, Guds velsignelsesord om fred mellem og i os mennesker – og meget, meget mere. Det lægger op til fortælling, drama, sang og musik af mange forskellige slags, meditative stunder og masser af dejlige gudstjenester, festlige bryllupper og konfirmationer – og gode afskedsstunder.

Voldum Sogn og Rud Sogne er to små sogne med hhv. 947 og 324 indbyggere. Det er ikke mange mennesker til to kirker, hvoraf den ene har plads til mere end 200 mennesker. Tomme kirkebænke kan du ikke undgå undtagen ved ganske særlige lejligheder, men lad dig ikke forskrække af det. Det er vilkårene i små sogne med store kirker. Det levende og fællesskabet er her – både i kirkerne og i de forskellige måder vi er kirke her på stedet.

Lidt nyere historie:
Fra december 1994 frem til sin afsked i starten af 2016 var Anne-Marie Damsgaard Ditlev sognepræst i Voldum og Rud. Den 1. juli 2017 blev Lise Uhrskov ansat som sognepræst i Voldum og Rud Sogne. Lise Uhrskov fratrådte sit embede i august 2019. Indtil en ny sognepræst blev ansat, blev embedet passet af de fire sognepræster i Hadsten Storpastorat med sognepræst Mette Krabbe, Ødum, i spidsen.

Den 1. juli 2020 blev René Høeg ansat som sognepræst i Folkekirken Favrskov (Voldum og Rud Sogne).

Foruden de to smukke kirke råder Folkekirken Voldum-Rud over Voldum Kirkehus (indviet i maj 2014), der danner rammen om en lang række aktiviteter i vores sogne.

 

Kirkebilen

Kirkebilen er gratis og kan benyttes ved gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Ring til Karins Taxa86 98 35 70
Ring i god tid og opgiv adresse, kirke og kirketid.

De søndage, der ikke er gudstjeneste i vores egne to sogne, er I meget velkomne til at tage kirkebilen til et af de andre sogne i Favrskov Provsti.