Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
 Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmation i Voldum og Rud – hvornår?

Der holdes hvert forår konfirmation i Voldum Kirke. Der har været tradition for at holde konfirmation den anden søndag i maj, men fra 2023 bliver den faste konfirmationsdag Store Bededag.

Konfirmation 2021

Kommende konfirmander og deres forældre indbydes til
Indskrivning til konfirmationsforberedelse
søndag den 16. august kl. 16.00 i Voldum Kirkehus.

Der vil blive givet information om undervisningen, ligesom der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Konfirmandforældre skal udfylde en blanket med oplysninger, der skal bruges til at kommunikere med konfirmander og forældre undervejs i forløbet, ligesom der skriftligt skal gives tilladelse til forskellige ting. De unge, der skal konfirmeres i Voldum, men følger konfirmationsforberedelsen i et andet sogn, skal også indskrives denne dag. Efter indskrivningen er der opstartsgudstjeneste/bålgudstjeneste i præstegårdshaven for alle konfirmander og deres familier.

Den formelle indskrivning til konfirmationsforberedelse foregår nu digitalt:

Hvis man har vanskeligheder med den digitale tilmelding, vil René Høeg hjælpe med dette på mødet den 16. august - medbring i så fald NemID. Bemærk, at indskrivningen skal være registeret inden den 30. september.

Sidst, men ikke mindst:
Konfirmationen foregår
søndag den 9. maj 2021 kl. 10.30 i Voldum Kirke


Konfirmandholdet 2020

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Voldum og Rud Kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer

Har du et barn, der skal konfirmeres i 2022, 2023 eller 2024, så sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Søndag den 8. maj 2022
Fredag den 5. maj 2023 (Store Bededag)
Fredag den 26. april 2024 (Store Bededag)

 

Se de sidste 25 års konfirmandhold - opdateret!

Så er konfirmandhold anno 2020 kommet ind i den lange række af gode billeder!

Gå på opdagelse i dette fotogalleri med konfirmandfotos fra 1995 til og med 2020.

Konfirmandhold 1995

Sognepræster:
Anne-Marie Damsgaard Ditlev (1995-2015)  
Mogens Birk (2016)          
Lise Uhrskov (2017-2018)
Margrethe Berg (2019)
René Høeg (2020)

Konfirmandhold 2007

Fotografer:
Erik Therkildsen, Hadsten Foto
Bjarne Vedholm, CityFoto Hadsten

Konfirmandhold 2017