Du er her: 

Kirkernes personale

Graver/kirketjener
Susanne Kjeldsen
40 50 96 40
voldumrudgraverkontor@gmail.com

Graver/kirketjener
Mette Rasmussen
40 50 96 40
voldumrudgraverkontor@gmail.com

Organist, korleder
Jens Morsing
21 73 61 41
jmkirkemusik@gmail.com

Kirkesanger, PR-ansvarlig
Morten Sejersen
51 98 50 89
mortensejersen59@gmail.com