Kirkegårdene

 

Vi er stolte af vores to kirkegårde! De fremstår altid velplejede og smukke, så besøgende kan finde fred og ro for både øjne og ører. Ligesom de to kirker er kirkegårdene forskellige og har hver sit særpræg. Besøg vores to kirkegårde – enten rent fysisk eller i de billedserier, du kan se herunder.

Som i resten af landet oplever vi også i Voldum og Rud den tendens, at de store gravsteder sløjfes. På den måde opstår der områder på kirkegårdene, hvor vores to gravere kan bruge deres kreativitet til stilleområder mv.

 

 

Voldum Kirkegård

En stor kirke kræver en stor kirkegård, og kirkegården i Voldum findes på både den nordlige og den sydlige side af kirken. Kirkegården indeholder i alt 220 gravsteder. Tidligere var kirkegårdens østlige side præget af store kastanjetræer, som blev fjernet i foråret 2010.

Voldum Kirkegård, 1952
 

Rud Kirkegård

er en typisk kirkegård til en kirke på landet. Den er fortrinsvis placeret på kirkens sydlige side, men også på vestsiden er der gravsteder. Kirkegården indeholder i alt 120 gravsteder. Mod øst og nord ses det velbevarede kirkedige. Tidligere var kirkegården omkranset af store kastanjetræer, men de sidste træer, som stod ved det nordlige kirkedige, blev fældet i foråret 2016, og en ny, mere åben kirkegård åbenbarede sig. Udenfor kirkens våbenhus står en meget sjælden ligsten. Med den spidse kam er det formodentligt den eneste af slagsen i landet. Den er genbrugt flere gange i nyere tid, nemlig i 1600-tallet og i 1800-tallet.

 
Rud Kirkegård, 1952