KIRKEBLADET

To gange om året, i slutningen af juli og i slutningen af december, kommer der et nyt kirkeblad, som omhandler alle gudstjenester og aktiviteter i det aktuelle halvår.  

Kirkeblad nr. 1 udkom i 1985, og vi er nu nået langt op over de 100 numre. Bladet fremstår i dag som en flot tryksag med gode nyheder, artikler og billeder, der kigger både frem og tilbage. Kirkeblad nr. 1-85 var i format 14,5 x 21 cm, men siden nr. 86 har bladet været kvadratisk i  format 21 x 21 cm. Fra nr. 1 til nr. 99½ (!) var bladet i tofarvetryk i på glittet papir, men fra nr. 100 har bladet været i farver og trykt på uglittet papir.  

Bag kirkebladet står et udvalg bestående af sognepræsten (pt. vakant), Kirsten Bonde (formand for menighedsrådets gudstjeneste- og aktivitetsudvalg) samt kirkesanger Morten Sejersen, der koordinerer og redigerer. Bladet trykkes hos BUCHS A/S i Randers og bliver uddelt til alle husstande i de to sogne af flittige menighedsrådsmedlemmer!

Læs det aktuelle kirkeblad - og hvis du er historisk interesseret kan du også se tidligere kirkeblade, indtil videre fra 2007 og til i dag.

Kirkeblad 1, september 1985
Kirkeblad 66, oktober 2001
Kirkeblad 86, januar 2007
Kirkeblad 108, juli 2018