AFLYST: Juniorkonfirmand-weekend 2020

AFLYST på baggrund af statsminister Mette Frederiksens orientering om forholdsregler mod spredning af COVID-19-smitte.

Voldum-Rud Menighedsråd
Gert Torstensson, formand

Voldum, onsdag den 11. marts 2020

Et tilbud til alle børn på 3. klassetrin

Vi vil gerne fra kirkens side give børnene i Voldum og Rud Sogne et tilbud om at lære og opleve, hvad den kristendom og kristentro er, som de som små er blevet døbt til. Tilbuddet gælder alle børn i 3. klasse – også de, der evt. ikke er døbt. Juniorkonfirmandforløbet løber over en weekend, nemlig
fredag den 13., lørdag den 14. og søndag den 15. marts.

Indbydelsen til weekenden er netop sendt ud til 3. klasseselever i Voldum egnens Friskole og Hadbjerg Skole, men kender du et barn i den alder, der ikke går i disse skoler, så kontakt Morten Sejersen for tilmelding. Sidste frist for tilmelding er søndag den 1. marts.

I mangel af en sognepræst får vi heldigvis hjælp fra Hadsten Storpastorat. Om fredagen er det sognepræst Mette Krabbe, Ødum/Hadbjerg, der er med på udflugt til Århus Domkirke og Moesgaard Museum, og lørdag og søndag er det sognepræst Lise Melchiorsen, Hadsten, der er sammen med juniorkonfirmanderne, bistået af Gaute Holm-Hansen, der er præstekadet (teologistuderende i ”praktik” som præst) i Favrskov Provsti.

Gennemgående person i weekenden er Morten Sejersen (kirkesanger mm), og Kirsten Bonde og andre menighedsrådsmedlemmer står for praktiske opgaver.

Weekenden afsluttes med en gudstjeneste i Voldum Kirke, søndag den 15. marts kl. 11.00, hvor juniorkonfirmanderne vil medvirke, bl.a. med sang.

Med venlig hilsen
Voldum-Rud Menighedsråd

Udflugt til Viborg Domkirke, marts 2019
Juniorkonfirmander i Voldum Kirke, marts 2019