Juniorkonfirmand - Et tilbud til alle børn på 3. klassetrin


Vi vil gerne fra kirkens side give børnene i Voldum og Rud Sogne et tilbud om at lære og opleve, hvad den kristendom og kristentro er, som de som små er blevet døbt til. Tilbuddet gælder alle børn i 3. klasse – også de, der evt. ikke er døbt.

Det første juniorkonfirmandforløb i vores sogne fandt sted i 2002, og siden har skiftende årgange oplevet dette spændende tilbud, som almindeligvis afvikles som et intensivt forløb i løbet af en weekend i foråret. I weekenden oplever børnene bibelhistorie, kirkekendskab, udflugt til Aarhus eller Viborg Domkirke, sange og salmer, et kreativt indslag, en god film og masser af hygge og dejligt samvær. Gudstjenesten afsluttes med en gudstjeneste, hvor årets juniorkonfirmander deltager aktivt.

I foråret 2020 blev weekenden desværre aflyst pga. forholdsreglerne omkring COVID-19-smittefaren. Vi glæder os til atter at kunne invitere på et dejligt fællesskab i juniorkonfirmandweekenden.

Oplev indtryk fra juniorkonfirmandweekenden i 2019.

Udflugt til Viborg Domkirke, marts 2019
Juniorkonfirmander i Voldum Kirke, marts 2019