Voldum og Rud Kirkers Voksenkor

Gennem de sidste godt 10 år har kirkernes voksenkor med organist Jens Morsing i spidsen været en vigtig faktor, når de på udvalgte gudstjenester har været med til at sætte stemningen i vejret! 

Koret øver i Voldum Kirkehus hver anden torsdag kl. 18.30-20.30 i Voldum Kirkehus. Nye medlemmer er velkomne; vil man have en kort prøveperiode, er det også muligt. Koret deltager i gudstjenesterne påskedag og pinsedag.  

Koret har de seneste ti år medvirket til fornyelsen af salmesangen i kirkerne ved at have nye salmer og sange på repertoiret til påske, pinse, høst og Syng Julen Ind. Man har kunnet høre både nye tekster og ny musik, hvoraf noget er udarbejdet specielt til koret. 

Henvendelse til organist Jens Morsing 21 73 61 41 eller jmkirkemusik@gmail.com

Voksenkoret underholder ved høstfrokost, september 2019